Gudstjeneste. Tema: Godhet koster. Jo Inge Johannessen taler.

Søndag 25. Februar   kl: 11:00

Gudstjeneste.