Gudstjeneste. Trine H. Syvertsen taler. Nattverd.

Søndag 18. Februar   kl: 11:00

Gudstjeneste.