Bønnelenke

Det kan oppstå situasjoner og hendelser i livet hvor en spesielt føler behov for forbønn. Derfor er det i menigheten etablert ei bønnelenke hvor henvendelser om slik forbønn kan rettes til kontoret.

Via telefon eller på annen måte spres dette videre til hvert ledd i denne lenka. Det blir på denne måten mange – som hver for seg – bærer dette fram for Gud i bønn.