Program

PROGRAM for HØSTEN 2017

ANDRE VIKTIGE DATOER på kalenderen

  • Trening 1-kurs 15.-17. sept. på Randøys
  • Besøk av kretsstyret 26. sept. (?)

Foruten ledermøter: 10. okt., 7. nov., 11. el. 13. des. lederavslutning

Dessuten har gruppeledelsen (de som kan) til vanlig uformelle treff på tirsdager!

Se ellers årshjulet for speideren her.