Er du klar for høsten 2018?

  • Troppen starter tirsdag 28. august - Program finner du her
  • Flokken starter tirsdag 28. august (Nye speidere starter tirsdag 4. september) - Program finner du her.

 
Av viktige datoer nevner vi:

  • ....

Foruten ledermøter:  28. august, 9. oktober, 6. november og 11. desember (lederavslutning)

Dessuten har gruppeledelsen (de som kan) til vanlig uformelle treff på tirsdager!

Se ellers årshjulet for 'anne' her.

Oversikt kretsens arrangement 2018 her.