Er du klar for 2018?

  • Troppen startet tirsdag 9. januar  - Program finner du her.
  • Flokken startet tirsdag 16. januar - Program finner du her.

- og da er vi igang! 

 
Av viktige datoer nevner vi:

  • 9.-11. februar: Hovden-tur (troppen)
  • 6. mars: Gruppas årsmøte
  • 9. + 10. april: Hønsegjødsel!
  • 13.-15. april: Reg-pat-konk, Grimstad (troppen)
  • 22. april St. Georgsdagen
  • 5. mai: SMUL-konkurranse (flokken)
  • 8.-10. juni: SMUL-leir (flokken)
  • 15.-17. juni: NM i speiding, Vestfold

Foruten ledermøter:  6/2, 6/3, 8/5, 12/6 (lederavslutning)

Dessuten har gruppeledelsen (de som kan) til vanlig uformelle treff på tirsdager!

Se ellers årshjulet for 'anne' her.

Oversikt kretsens arrangement 2018 her.