Program

PROGRAM for HØSTEN 2017:

Andre viktige datoer:

  • Intet at mælde ...

Foruten ledermøter:  11. des. lederavslutning

Dessuten har gruppeledelsen (de som kan) til vanlig uformelle treff på tirsdager!

Se ellers årshjulet for 'anne' her.

Oversikt kretsens arrangement 2018 her.