Konfirmantarbeid

Omlegging i konfirmantarbeidet

Eldsterådet i Randesund frikirke har bestemt seg for en omlegging av konfirmantarbeidet. Hensikten med omleggingen er å øke utbyttet for den enkelte konfirmanten og sikre at flest mulig av de som konfirmeres i Randesund Frikirke skal bli med videre i ungdomsarbeidet vi driver.

I mange år har vi hatt en toårig forberedelsestid til konfirmasjon. Noen synes det har vært fint, mens andre mener det er lenge. De siste årene har vi undervist både første- og andreårs konfirmanter sammen, mens de har vært i forskjellige grupper i hjemmene. Et resultat av omleggingen er at konfirmasjonsforberedelsene vil være et år med oppstart i august/september.

Vi har også en mangeårig tradisjon for konfirmasjonstidspunkt i mai. Etter endringen vil konfirmasjonstidspunkt være første eller andre søndag i september.

De største endringene i forhold til slik konfirmantarbeidet drives i dag vil være den
nevnte endringen i konfirmasjonstidspunkt, og at det blir en ukes obligatorisk sommerleir i august tett opptil skolestart.