Konfirmantarbeid

På tur med konfirmantene

Her kan du se bilder fra turer med konfirmantene i Randesund Frikirke, fra diverse kull.