Konfirmantarbeid

Konfirmantundervisning

 Randesund Frikirke har konfirmantundervisning som går over 1 år.
Det vil si at ungdommene starter i 9. klasse.
Undervisningen er vekselvis i kirken og i grupper i hjemmene.

Det er 6 til 7 undervisningskvelder hvert halvår,
og tidspunkt for samlingene er fredager fra kl. 17.30 til 19.15.

Du trenger ikke være medlem av Frikirka for å gå på konfirmasjonsundervisning i
vår menighet.

Ønsker du å begynne?

 Ta kontakt med kontoret i kirka på tlf. 38105940