Konfirmantarbeid

Kan du Bibelens bøker utenatt?

 Her har du en fin måte å lære deg Bibelens bøker utenatt :-) siste verset er bøkene og brevene i Nye Testamentet. Syng i vei!

 

 

 

 

Mel.: Lille postbud

Kan du bibelens bøker ifra perm og til perm?
Seks og seksti tilsammen. Hør godt etter, min venn!

En, to, tre, fire, fem Moses,
Josva, Dommerne, Rut
En, to Sam., Kong., Kong., Krøn., Krøn.
Esra, Nehem., Ester.

Job og Sal., Ord., For., Høysangen
Jes., Jer., Klag., Esek., Dan.
Hos., Jo., Am., Ob., Jon., Mika, Nahum
Hab., Sef., Hag., Sak., Malaki

Ma., Ma., Luk., Jo., Apostel
Ro., Ko., Ko., Gal., Ef., Fil., Kol.
Tess., Tess., Tim., Tim., Tit., File.
He., Ja., Peter 2, Johannes 3, Ju., Jo.!