Konfirmantarbeid

Konfirmantarbeid

Om Oss

Hovedinformasjon om konfirmantundervisning og konfirmasjon i Randesund Frikirke finner du under menyen 'menigheten' øverst på denne siden - eller direkte HER.

Nedenfor finner du bl.a. noen glimt fra tidligere turer og spesielle arrangement, samt litt annen informasjon.

Bilder av konfirmantkullet 2012

Kan du Bibelens bøker utenatt?

 Her har du en fin måte å lære deg Bibelens bøker utenatt :-) siste verset er bøkene og brevene i Nye Testamentet. Syng i vei!

Roadservice

 Torsdag 13. januar  reiste konfirmantene fra Randesund Frikirke til Kristiansand Frikirke for å være sammen med  alle Frikirkekonfirmantene i Kristiansandsområdet. Vi hadde besøk av Roadservice, som er et team sendt ut fra Skjærgårds Music & Mission.

Konfirmantene på tur!

 Fredag 24. september reiste konfirmantgruppa på tur til Prestegården i Vigmostad. Mange var spente på hvordan dette ville bli - og mange av oss ble veldig gledelig overrasket! Prestegården i Vigmostad er et godt sted å være.

Informasjonsmøte om konfirmasjon i Randesund Frikirke

Tirsdag 28. Mai   kl: 18:00

Omlegging i konfirmantarbeidet

Eldsterådet i Randesund frikirke har bestemt seg for en omlegging av konfirmantarbeidet. Hensikten med omleggingen er å øke utbyttet for den enkelte konfirmanten og sikre at flest mulig av de som konfirmeres i Randesund Frikirke skal bli med videre i ungdomsarbeidet vi driver.

I mange år har vi hatt en toårig forberedelsestid til konfirmasjon. Noen synes det har vært fint, mens andre mener det er lenge. De siste årene har vi undervist både første- og andreårs konfirmanter sammen, mens de har vært i forskjellige grupper i hjemmene. Et resultat av omleggingen er at konfirmasjonsforberedelsene vil være et år med oppstart i august/september.

Vi har også en mangeårig tradisjon for konfirmasjonstidspunkt i mai. Etter endringen vil konfirmasjonstidspunkt være første eller andre søndag i september.

De største endringene i forhold til slik konfirmantarbeidet drives i dag vil være den
nevnte endringen i konfirmasjonstidspunkt, og at det blir en ukes obligatorisk sommerleir i august tett opptil skolestart.

På tur med konfirmantene

Her kan du se bilder fra turer med konfirmantene i Randesund Frikirke, fra diverse kull.

Syndicate content