Gruppefellesskap

 "I menigheten vår ønsker vi at alle skal bli sett, bli kjent, og oppleve et nært, kristent fellesskap. Derfor er bibelgruppearbeidet viktig for oss – som et vesentlig tillegg til våre store fellessamlinger med gudstjenester og andre møter og aktiviteter. Vi ønsker derfor at så mange som mulig i vår kirke er med i et mindre fellesskap."
Er du interessert, ta gjerne kontakt med  pastor 911 03 070

Et mulig opplegg for gruppene våren 2017 utarbeidet av vår pastor ligger forøvrig her.