HURRA! – Vi er i gang! Tross koronaen!

  • Troppens program finner du HER! (Kommer!)
  • Flokkens program finner du HER!
  • Roverlagets program finner du HER!

 

 

 

 

Av viktige datoer nevner vi:

Foruten ledermøter (til vanlig første tirsdag i måneden)

Samlet oversikt kretsens arrangement 2020 finner du her.

Dessuten har gruppeledelsen (de som kan) og (deler av) baktroppen til vanlig uformelle treff på tirsdager!

Se ellers årshjulet for ‘anne’ her.